Úvodná stránka
 

Vážení návštevníci našej internetovej stránky,

     vítame Vás na našej internetovej stránke a sme radi, že Vás môžeme prostredníctvom nej informovať o našej existencii a poskytnúť Vám podrobnejšie informácie o činnosti a zámeroch našej stavovskej organizácii, akou sa chce stať pre všetkých správcov na Slovensku. Asociácie správcov bytových domov. Asociácia bola založená piatimi zakladajúcimi členmi a zaregistrovaná 03.05.2007 MV SR.
     Našou existenciou a aktivitami chceme osloviť najmä správcov bytového fondu fungujúcich vo všetkých podnikateľských, ale aj nepodnikateľských formách výkonu správy. V neposlednom rade chceme osloviť naj širokú klientelu našich členov a vytvoriť tak dobrý predpoklad pre spoluprácu, v záujme údržby a zveľaďovania spravovaného majetku
V zakladajúcich dokumentoch sme si stanovili základy a zámery budovania Asociácie. Najmä sa jedná o nasledovné:

  • presadzovanie transparentných zásad správy a zjednocovanie postupov jej výkonu
  • profesionalizácia podnikateľského prostredia
  • zavedenie a dodržiavanie etiky v podnikaní
  • budovanie rovnocenných a korektných obchodných vzťahov s klientmi
  • partnerstvo k orgánom štátu pri tvorbe noriem, predpisov a zákonov súvisiacich so správou domov

     Predpokladáme, že budete pozitívne vnímať naše konanie a získame Váš záujem a podporu pre naše spoločné konanie. Očakávame, že sa stanete členmi asociácie, v záujme jej úspešného napredovania a konania pre všetkých správcov, ale i klientov a ich spravovaný majetok.
     Našou internetová stránka by mala prispieť k vzájomnej pohotovej informovanosti v oblasti nášho záujmu ako aj v rozvinutí vzájomného dialógu medzi správcami navzájom a medzi správcami a klientami zvlášť.
     Vopred Vám ďakujeme, že budete túto stránku pravidelne navštevovať a dúfame že Váš záujem bude prospešný pre nás všetkých. Očakávame, že týmto spôsobom vzbudíme a podporíme Váš skutočný záujem o našu spoločnú stavovskú organizáciu.

Ing. Miroslav Kováč

Pripájam sa k slovám Ing. Miroslava Kováča, predchádzajúceho prezidenta Asociácie správcov bytových domov, ďakujem mu za odvedenú prácu vo funkcii prezidenta a teším sa na ďalšiu spoluprácu so správcami bytových domov.

Ing. Miloš Ceconík, prezident Asociácie správcov bytových domov

23.11.2010

 

Asociácia Správcov Bytových Domov 2007 - 2012